Toen granaten floten

30 nov 2023

Groots theaterspektakel “Toen granaten floten” voorlopig niet opgevoerd

Eén van de schuurgenoten van Theater de Schuur is het productieteam van stichting Stoffer en Blik. Samen met onder andere theatergroep Impro zouden zij dolgraag een theaterspektakel in het centrum van Zevenbergen opvoeren rondom het thema “bevrijding”. Helaas gaat ook een tweede poging voor dit grote evenement in het centrum van Zevenbergen niet door.

Eerste poging, viering 70 jaar bevrijd

Al in 2013 schreef het productieteam i.s.m. theatergroep Impro het theaterspektakel “Hoop, vrees en vreugde”. Er werd veel onderzoek gedaan, onder andere via verschillende interviews om het verhaal zo authentiek mogelijk te vertellen. Het zou één van de activiteiten worden van de viering 70 jaar bevrijd. Helaas was het niet mogelijk dit te realiseren.

Tweede poging, viering 80 jaar bevrijd

In 2022 is het plan opnieuw uit de kast gehaald. Met het oog op de viering van 80 jaar bevrijd, is gekeken of het stuk in november 2024 uitgevoerd zou kunnen worden. Door de gewijzigde situatie op de Markt van Zevenbergen en de beschikbaarheid van nieuwe theater-technische middelen werd het script gewijzigd en kreeg het de titel; ‘Toen granaten floten’, verwijzend naar het boek wat werd geschreven over de twee laatste rampweken in 1944.

Wederom niet haalbaar

Het theaterstuk zou op een vaste locatie opgevoerd gaan worden en er zou een grote tribune komen voor 770 bezoekers. Ongeveer nu, in november 2023 zouden veel verenigingen in de gemeente Moerdijk aangeschreven worden met de vraag of zij wilden deelnemen aan deze grote productie.

Een commissie ging aan de slag met het uitwerken van een projectplan met daarin een duidelijke financiële paragraaf ten behoeve van het aanvragen van subsidie, fondsen en sponsering.

Hoewel de gemeente het plan op zich mooi vond, is het helaas niet mogelijk om via subsidies een substantiële bijdrage te leveren aan deze plannen. Het maximale bedrag dat binnen de evenementensubsidie beschikbaar zou kunnen komen was niet voldoende om andere fondsen over de streep te krijgen een bijdrage te doen. Gemeentelijke financiering is in dit soort gevallen namelijk een leidraad voor de verwerving van andere gelden.

De stichting Stoffer en Blik heeft met pijn in het hart moeten besluiten dat zij een te groot financieel risico zou lopen als zijn door zouden gaan met de plannen.

Andere plannen? Wie weet!

Als stichting vinden we het thema Oorlog en Bevrijding nog steeds van maatschappelijk belang. Met als hoofddoel “nooit vergeten” vinden we het stilstaan bij de rampweken en de geschiedenis van de Westhoek waardevol, zeker in tijden zoals nu, waar we helaas weer merken dat er nog niet genoeg geleerd is van het verleden. Mede daarom waren er naast het theaterspektakel ook educatieve activiteiten gepland voor zowel de basisschool als het voorgezet onderwijs.

Het productiehuis van de stichting is samen met Impro momenteel weer aan het broeden op een ander plan om dit thema toch onder de aandacht te gaan brengen op een mooie, theaterale maar zeker aansprekende wijze. Minder groots, maar wellicht nog wel met een grotere impact.

Wordt vervolgd dus!