Terug- en vooruitblik

4 mrt 2024

Terugblik en vooruitblik: Het is druk in de Schuur!

Ieder jaar maakt Stichting Stoffer en Blik/ Theater de Schuur een activiteitenverslag op. Dit is onder andere nodig in verband met de gemeentelijke subsidies. In dit verslagkunt u zien wat er in 2023 aan activiteiten heeft plaatsgevonden. Dit geeft een goed beeld van het belang van ons theater voor de hele gemeente Moerdijk. Wist u bijvoorbeeld dat er in 2023 24.057 bezoeken aan de Schuur zijn gebracht?

Mark Rouss voorzitter van Theater de Schuur / Stichting Stoffer en Blik kijkt ook terug op 2023:

2023 was eindelijk weer een ‘normaal’ jaar. Geen lockdowns, de energieprijzen stabiliseerden zich maar belangrijker nog, de makers konden weer vol aan de slag en bezoekers weten het theater weer te vinden. Of dit nu voor onze eigen groepen is, voor de vele andere gebruikers of de professionele voorstellingen en concerten. Vooral zijn wij dankbaar en er trots op dat de vele vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken ons trouw zijn gebleven.

Met de vaststelling door de gemeente Moerdijk van de cultuur en erfgoednota eind 2023 is het belang van onze stichting en het theater onderschreven. Dat stemt ons blij! Tegelijk blijven de uitdagingen zich aandienen. We hebben dagelijks behoorlijke uitdagingen om het theater voor onze gemeenschap open te kunnen blijven stellen. Toenemend gebruik, de complexiteit van de techniek en de stijgende leeftijd van een groot aantal (super)vrijwilligers vragen om op korte termijn acties uit te zetten voor de continuïteit van de stichting en de exploitatie van het theater in de nabije jaren.

Ook verduurzaming laat ons niet koud. Een monument als de schuur kan ook echt verduurzamen. Dit hebben we de afgelopen jaren al ingezet o.a met de vervanging van het dak. We zijn nu druk bezig om zonnepanelen te mogen plaatsen om zo een meer duurzaam karakter aan de Schuur te kunnen geven en deels in onze energievoorziening te kunnen voldoen. Wat dan nog rest is een theatervriendelijk en duurzaam luchtbehandelingssysteem. Hierover lopen al enkele jaren gesprekken met de eigenaar van het gebouw. Hopelijk komen we daar snel tot een overeenstemming zodat we deze kunnen laten installeren.

Graag nodig ik een ieder uit om ons activiteitenverslag in te kijken. Dit geeft een goed beeld van de rol die het theater/ de stichting Stoffer en Blik binnen de gemeente Moerdijk vervult.

Met een groot vertrouwen in onze fijne club vrijwilligers kijk ik uit naar een goed 2024 en hoop ik dat u snel weer een bezoek brengt aan ons knusse theater!